Jiří Smrž

Jiří Smrž Jiří Smrž

Bibliografie

Eurydika v uhelném dole

Klokočí a Knihovna Jana Drdy 2003, 61 s.
Edice současné české poezie, sv. 23
Ilustrace Eva Prokopcová

Jiří Smrž: Eurydika v uhelném dole